درباره ما

درباره ما

هما جامع ترین سیستم اطلاعاتی مدیریت کسب و کار در ایران است که بر پایه سرویس ابری طراحی شده و به زیر سیستم های متنوعی نیز مجهز می باشد. نرم افزار هما قادر است تمامی فرایندهای کسب و کارهای متوسط و کوچک را مکانیزه نماید. سیستم هما مشتمل بر زیر سیستم های کاربردی ذیل است:

 1️⃣ بازرگانی 2️⃣ حسابداری 3️⃣ انبارداری 4️⃣ مدیریت تولید 5️⃣ اتوماسیون داخلی 6️⃣ باشگاه مشتریان 7️⃣ باشگاه مشتریان 8️⃣ سیستم پیامدهی 9️⃣ ارتباط با مشتریان CRM