ارسال پست وبلاگ

مدیر فنی یکشنبه 1401/01/28

آموزش تدوین بلاگ در وب سایت 

سایت ساز و فروشگاه ساز هُما

 

 

در قسمت بلاگ می توانیم مقالات مربوط به کسب و کار خود را بارگذاری کنیم تا اطلاعات بیشتری راچع به صنف کاری خود و یا محصولات خود به کاربرانمان ارائه کنیم.

برای بارگذاری بلاگ در وب سایت خود می توانیم از قسمت بلاگ که در پنل کاربری خود مشاهده می کنیم استفاده کنیم.

برای شروع بارگذاری ابتدا پس از ورود به پنل کاربری روی گزینه بلاگ کلیک می کنیم.

 

بارگذاری مطالب در بلاگ

 

پس از کلیک بر روی این گزینه، وارد صفحه جدیدی می شویم.

در این صفحه برای اضافه کردن یک بلاگ جدید، روی گزینه وبلاگ جدید گلیک می کنیم.

 

وبلاگ جدید در نرم افزار هما

 

با کلیک بر روی گزینه وبلاگ جدید، وار صفحه ویرایشگر متن خواهیم شد.

در این صفحه در بخش اول، یعنی محتوا باید رده بندی، عنوان و متن مورد نظر را وارد کنیم.

 

بارگذاری محتوا در بلاگ نرم افزار هما

 

1- عنوان بلاگ خود را وارد می کنیم.

2- رده بندی مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.

3- متن بلاگ مورد نظر را در این قسمت وارد می کنیم.

 

سپس روی گزینه پارامترها و S-E-O کلیک می کنیم.

 

پارامترها و SEO در وبلاگ نرم افزا هما

 

1- برای فعال شدن این بلاگ در وب سایت باید تیک فعال آن را روشن کنیم.

2- در این قسمت اسلاگ مربوط به این بلاگ را وارد می کنیم.

3- تگ های مورد نظر خود را وارد می کنیم.

4-در این قسمت یک توضیح یک خطی و کوتاه درباره متن مورد نظر خود وارد می کنیم.

 

و در نهایت اگر نیاز می باشد تا برای بلاگ خود عکسی بارگذاری کنیم؛ وارد قسمت مدیریت فایل می شویم؛ تصاویر و فایل های مورد نظر خود را بارگذاری می کنیم.

 

مدیریت فایل در بلاگ نرم افزار هما

 

1- فایل مورد نظر را انتخاب و بارگذاری می کنیم.

2- با کلیک بر روی این گزینه تغییرات را دخیره می کنیم.

3- در نهایت با کلیک بر روی این گزینه با ویرایش این متن پایان می دهیم تا اگر فرد دیگری نیاز باشد تا این متن را ویرایش کند بتواند وارد این صفحه شود.