ارسال پیام به صورت تکی

مدیر فنی چهارشنبه 1401/11/19
ابتدا متن پیامک را نوشته سپس مرجع ارسال را انتخاب می‌کنیم. اگر متن پیامک حاوی لینک اینترنتی باشد (آدرس سایت، آدرس اینستاگرام، تلگرام و...) از مرجع 5000 و اگر شماره مورد نظر در بلک لیست مخابرات باشد، از مرجع بلک لیست استفاده می‌کنیم. شماره مورد نظر را در کادر پایین درج کرده و گزینه‌ی SMS را می‌زنیم.

راهنمای صوتی ارسال پیام به صورت تکی

:

برای ارسال پیام به صورت تکی از منوی ارسال پیام، ارسال تکی را انتخاب می‌کنیم

. آموزش ارسال پیام صوتی به صورت تکی

متن پیامک را می‌نویسیم و مرجع ارسال را انتخاب می‌کنیم. اگر متن پیامک حاوی لینک اینترنتی باشد از سرشماره 5000 و اگر شماره مورد نظر در بلک لیست مخابرات باشد، از سرشماره بلک لیست استفاده می‌کنیم. شماره مورد نظر را در کادر پایین درج کرده گزینه اس‌ام‌اس را می‌زنیم.

راهنمای صوتی اسال پیام به صورت تکی

 

 خطا پیام درصف ارسال قرارگرفت داریم به چه دلیل این خطا نمایش داده میشه؟
هنگام ارسال تکی این پیام داده میشود.
پاسخ : ارسال تکی در حالت منشی است و در ساعت و تاریخ تعیین شده توسط مشترک ارسال خواهد شد.
راهنمایی :در قسمتی که شماره مخاطب را مینویسیم در سمت چپ، یک آیکون ساعت و یک کلید فعال سازی هست. در صورت فعال کردن این کلید ، پیام ما زماندار ارسال میشود. در صورت اینکه میخواهیم همان لحظه ارسال داشته باشیم نیازی به فعال سازی این کلید نیست. شماره مخاطب را می نویسیم و کلید sms را می زنیم تا پیام ما ارسال شود.