ارسال تیکت در نرم افزار پیام رسان

خانم احمدی جمعه 1401/01/26

آموزش ارسال تیکت 

در نرم افزار پیام رسان

 

 

اگر در نرم افزار پیام رسان هما به مشکلی بربخوریم و یا نیازی به آموزش داشته باشیم؛ غیر از تماس تلفنی از طریق تیکت نیز می توانیم با کارشناسان ارتباط برقرار کنیم.

برای ارسال تیکت از نرم افزار پیام رسان هما، پس از ورود به نرم افزار؛ باید روی گزینه امکانات کلیک کنیم.

 

بخش امکانات در نرم افزار هما

 

پس از کلیک بر روی گزینه امکانات، روی گزینه تیکت و درخواست کلیک می کنیم.

 

تیکت و درخواست در نرم افزار هما

 

در صفحه جدیدی که باز می شود؛ روی گزینه تیکت جدید کلیک می کنیم.

 

آموزش ارسال تیکت در نرم افزار هما

 

در صفحه جدید با استفاده از راهنمای نشانه گذاری ها مراحل را طی می کنیم.

 

نحوه ارسال تیکت در نرم افزار پیام رسان

 

"راهنمای نشانه گذاری ها"

 

1- در این قسمت بخش مورد نظر را که می خواهیم تیکت ما برای آن بخش ارسال شود را انتخاب می کنیم.

2- موضوع تیکت خود را انتخاب می کنیم.

3- عنوان تیکت که همان توضیح کوتاه تیکت ما هست را در این قسمت وارد می کنیم. برای مثال عدم نمایش اطلاعات مشتریان.

4- در این قسمت مورد یا مشکل خود را به صورت کامل توضیح می دهیم.

5- اگر برای توضیح مشکل یا موردی که برای کارشناسان ارسال می کنیم نیاز به ارسال تصویر و یا فایل داشته باشیم از طریق این گزینه می توانیم تصویر و فایل خود را بارگذاری کنیم.

6- برای ارسال تیکت به کارشناسان روی گزینه ارسال تیکت کلیک می کنیم.