فیلتر پیش شماره

خانم فرقانی چهارشنبه 1401/03/18

 

برای استفاده از بانک‌های داخل پرتال که شامل بانک مشاغل، ویژه انبوه، منطقه‌ای و قدیمی می‌باشند، می‌توانید با درج فیلتر پیش شماره، به‌عنوان مثال 0911، 0912،0913 و... ارسال پیامک انجام داد.

جهت این امر، ابتدا از قسمت ارسال پیام ، ارسال انبوه را انتخاب کنید.

                      

                        

 

بعد از تدوین پیام ، گزینه دوم مخاطبین /بانک اطلاعات را انتخاب کنید.

 

 

حالا از قسمت پایین صفحه ، گزینه فیلتر پیش شماره را انتخاب کنید .