ارسال انبوه ویژه

سارا فرقانی چهارشنبه 1401/03/18

 

ارسال انبوه ویژه

 

اگر بخواهید در گزارش پیام‌های ارسالی ، وضعیت ارسال پیامک را به جای ارسال موفق با وضعیت دلیور شده ، یعنی به گوشی مشتری رسیده ملاحظه نمایید ، حتما این گزینه را فعال کنید. لازم به ذکر است که اگر گزینه‌ی "ارسال انبوه ویژه" فعال باشد ، 30 درصد به مبلغ هزینه ارسال شما اضافه خواهد شد.