امکانات کمپین ارسال SMS

مدیر فنی یکشنبه 1401/01/28

آموزش ابزارهای امکانات

در کمپین ها و برنامه های ارسال 

در نرم افزار تحت وب هُما

 

 

پس از اینکه در نرم افزار پیامرسان هُما یک کمپین ایجاد کردیم؛ برای ارسال در صفحه پیشخوان اطلاعات این کمپین به ما نمایش داده خواهد شد.

در این قسمت یک گزینه به اسم امکانات مشاهده می کنیم که زیرمجموعه های متفاوتی دارد؛ در این مقاله به توضیح و آموزش این قسمت میپردازیم.

برای مشاهده و استفاده از این گزینه پس از ورود به پنل کاربری خود در نرم افزار هما، در صفحه پیشخوان کمپین ایجاد شده را می توانیم مشاهده کنیم.

در این قسمت کمپین مورد نظر خود را پیدا می کنیم و روی گزینه امکانات کلیک می کنیم.

 

امکانات در نرم افزار هما

 

ویرایش برنامه 

 

ویرایش برنامه در نرم افزار هما

 

 

با انتخاب این گزینه میتوانیم برنامه ارسالی خود را ویرایش کنیم و مجددا ارسال کنیم.

در این حالت با محدودیتهایی نیز مواجه هستیم.

در این حالت تنها میتوانیم  چند گزینه را ویرایش و تغییر دهیم.

  1. عنوان برنامه
  2. تعداد ارسال ( دستور ارسال )
  3. متن پیام
  4. مرجع ارسال
  5. تغییر و یا قطع زمانبندی ارسال

 

آموزش ویرایش برنامه در نرم افزا هما

 

نحوه ویرایش برنامه در نرم افزار هما

 

ویرایش برنامه در نرم افزار تحت وب هما

 

گزارشات ارسال

 

گزارشات ارسال در نرم افزار هما

 

با انتخاب این گزینه میتوانیم گزارشات ارسال خود در مورد این کمپین رو از سیستم دریافت کنیم.

این گزارش برای ما شماره های ارسال موفق یا دلیور شده و یا شماره هایی که در لیست سیاه مخابراتی هستند را نمایش میدهد.

همچنین تعداد صفحات و مبلغ هزینه شده برای این کمپین نیز نمایش داده میشود.

 

گزارشات ارسال در نرم افزار تحت وب هما

 

برای مشاهده شماره های ارسال موفق و یا لیست سیاه مخابرات بر روی پرچم کلیک کنید و مورد خود را انتخاب بفرمایید.

 

آموزش کزارشات ارسال در نرم افزار هما

 

لیست سیاه برنامه 

 

لیست سیاه برنامه در نرم افزار هما

 

با انتخاب این گزینه مستقیم میتوانیم شماره هایی که در ارسال ما، در لیست سیاه مخابراتی هستند را مشاهده کنیم.

 

شماره های لیست سیاه در نرم افزار هما

 

بایگانی شود

 

بایگانی شدن در نرم افزار هما

 

با انتخاب این گزینه ، کمپین ما از صفحه اصلی خارج شده و به قسمت بایگانی سیستم میرود.

نکته :  در سیستم پیام دهی، اجازه حذف کمپین به ما داده نمیشود؛ چه این کمپین را ارسال کرده باشید چه ارسال نشده باشد.

فقط به ما اجازه بایگانی داده میشود.

برای مشاهده بایگانی هم از کلید  بایگانی شده ها  استفاده می کنیم.

 

بایگانی شده ها در نرم افزار هما

 

ریست شود

 

نحوه ریست کردن برنامه در نرم افزار هما

 

با انتخاب این گزینه کمپین ما از اول آماده ارسال میشود.

اگر برنامه ارسالی را ریست  کنیم، شماره ها از ابتدا مجدا ارسال خواهد شد.

به تعداد دفعاتی که برنامه ریست شود ، عدد جلوی آن نمایش داده خواهد شد.

 

آموزش ریست کردن برنامه

 

بازسازی برنامه نا تمام 

 

بازسازی برنامه نا تمام در نرم افزار هما

 

ممکن است هنگام ارسال به دلایل مختلفی، از جمله یایان یافتن اعتبار و ... برنامه به صورت کامل ارسال نگردد و متوقف شود.

با زدن این دکمه برنامه بازسازی شده و ادامه ارسال را انجام میدهد.