نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های من

مدیر فنی چهارشنبه 1401/11/19
در صورتی که نیاز به ثبت شماره در دسته بندی های مجزا دارید باید از امکانات بانک های من استفاده کنید.روی گزینه امکانات کلیک کرده سومین گزینه بانک های من را انتخاب کنید در دسته بندی بانک‌ ها عنوان رده بندی را مشخص کنید. به بانک مورد نظر اسم بدهید و ذخیره را بزنید.تنظیم محتوای لیست برای شما باز خواهد شد. روی آن کلیک کرده و اگر تکی شماره اضافه کنید موبایل مشتری مورد نظر را در کادر موبایل نوشته و ذخیره را بزنید اگر نه به صورت گروهی شماره وارد میکنید ستون شماره ها را کپی و داخل کادر پایین paste میکنید و ثبت اطلاعات لیست را میزنید.

: نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های من

 

.در صورتی که نیاز به ثبت شماره در دسته بندی های مجزا دارید می توانید از امکانات بانک های من استفاده کنید

روی گزینه ماژول ها کلیک کرده سومین گزینه بانک های من را انتخاب کنید

. در دسته بندی بانک‌ ها عنوان رده بندی را مشخص کنید

افزودن شماره جدید به بانک های من

.به بانک مورد نظر اسم بدهید و ذخیره را بزنید

آموزش روش اضافه کردن شماره جدید به بانک های من

گزینه تنظیم محتوای لیست برای شما ظاهر خواهد شد. روی آن کلیک کنید. برای درج شماره به صورت تکی شماره مورد نظر را تایپ نموده و ذخیره را بزنید. اگر قصد دارید به صورت گروهی شماره در بانک ذخیره کنید فقط کافی‌ست یک نسخه از ستون شماره‌های خود را copy بردارید و داخل کادر پایین صفحه paste کرده و ثبت اطلاعات لیست را بزنید (برای عدم ثبت شماره‌های تکراری تیک چک‌باکس ثبت اطلاعات لیست را بردارید).

افزودن شماره جدید به بانک های من