بارگذاری اطلاعات دفتر تلفن از طریق فایل اکسل

مدیر فنی چهارشنبه 1401/11/19

ابتدا از قسمت ماژول ها وارد قسمت کانتکت لیست میشویم.

سپس گزینه بارگذاری اطلاعات از فایل را انتخاب میکنیم.

                                              

پس از باز شدن به این ترتیب اقدام به بارگذاری اطلاعات میکنیم:

1. دریافت نمونه فایل رو انتخاب و یک فایل اکسل از سیستم دریافت میکنیم.

2. اطلاعات مشترکین خود را در این فایل اکسل قرار میدهیم و آن را ذخیره میکنیم. نکته مهم در این مورد این است که فایل اکسل دریافت شده از سیستم را نباید تغییر نام بدهیم و فرمت ستون های آماده آن را هم نباید به هم بزنیم.
3. انتخاب مرجع بارگذاری را میزنیم و مشخص میکنیم که این اطلاعات مشترکین ما در کدام گروه ذخیره شود.
4. کلید Choose File را میزنیم و فایل اکسلی که ویرایش و ذخیره کردیم را جستجو و بارگذاری میکنیم.
5. گزینه درج اطلاعات از فایل اکسل را پس از بارگذاری فایل اکسل ، میزنیم تا سیستم شروع به پردازش و ذخیره اطلاعات مشترکین ما کند.