حذف بانک شماره

مدیر فنی یکشنبه 1401/01/28

حذف یک بانک شماره موبایل

نرم افزار تحت وب هُما

 

 

ممکن است برای همه ما پیش آمده باشد که یک بانک از شماره موبایل ایجاد کنیم و بعد از مدتی دیگر نیازی به این بانک شماره نداشته باشیم.

در نرم افزار هما ما می توانیم این بانک ها را از نرم افزار حذف کنیم.

برای حذف این بانک ها، در ابتدا وارد پنل کاربری خود می شویم.

سپس از قسمت ماژول ها، روی گزینه بانک های من کلیک می کنیم.

 

بانک های من در نرم افزار هما

 

پس از ورود به صفحه جدید، روی گزینه دسته بندی بانک ها کلیک می کنیم.

 

دسته بندی بانک ها در نرم افزار هما

 

در صفحه جدید از قسمت دسته بندی جدید دسته بندی مورد نظر خود را انتخاب می کنیم.

 

حذف بانک ها از نرم افزار هما

 

سپس برای حذف این شماره روی گزینه حذف کلیک می کنیم تا این بانک از بانک های ما حذف گردد.

 

حذف بانک ها در نرم افزار تحت وب هما