تدوین دسته چک در نرم افزار هما

خانم احمدی چهارشنبه 1401/01/24

تدوین دسته چک در

نرم افزار تحت وب هُما 

 

 

زمانی که ما محصول یا خدماتی را میخریم ممکن است پرداخت خود را از طریق چک انجام دهیم.

حال برای ثبت این چک ها در نرم افزار هما ابتدا باید دسته چک های خود را در نرم افزار هما به ثبت برسانیم.

برای ثبت دسته چک ها، ابتدا باید وارد پنل کاربری خود در نرم افزار هما شویم.

سپس از منو خزانه، روی گزینه چک و زیر مجموعه مرور چک ها کلیک می کنیم.

 

مرور چک ها در نرم افزار هما

 

پس از کلیک بر روی این گزینه وارد صفحه جدیدی می شویم که در این صفحه روی گزینه تدوین دسته چک کلیک می کنیم.

 

تدوین دسته چک در نرم افزار هما

 

با کلیک بر روی گزینه تدوین دسته چک وارد صفحه دیگری می شویم که باید اطلاعات دسته چک خود را وارد کنیم.

برای کامل کردن این فرم می توانیم از راهنمای نشانه گذاری های پایین تصویر استفاده کنیم.

 

آموزش تدوین دسته چک در نرم افزار هما

 

"راهنمای نشانه گذاری ها"

 

1- برای ثبت دسته چک جدید این گزینه را روی دسته چک جدید می گذاریم.

2- بانک خود را که از قبل تعریف کرده ایم را انتخاب می کنیم.

3- سریال شروع دسته چک را وارد می کنیم.

4- سریال پایان دسته چک را وارد می کنیم.

5- با روشن کردن این گزینه دسته چک جدید را فعال می کنیم.

6- با کلیک بر روی این گزینه تغییرات را ذخیره می کنیم.

7- اگر پس از ثبت این دسته چک نیاز به وارد کردن دسته چک جدیدی نیز می باشد با کلیک بر روی این گزینه صفحه جدیدی برای ثبت دسته چک دوباره برای ما باز خواهد شد.