افزودن شماره به لیست سیاه

مدیر فنی چهارشنبه 1401/11/19

افزودن شماره موبایل به لیست سیاه برنامه

در نرم افزار تحت وب هُما

 

 

برای همه ما پیش آمده است که پیامکی از شرکت یا موسسه ای دریافت کرده ایم که میخواهیم دیگر برای ما ارسال نشود؛ در این پیامک ها معمولا در پایان، کلمه ای برای لغو ارسال پیامک دیده می شود که معمولا کلمات off، خاموش و غیره می باشد.

حال زمانی که ما برای افرادی پیامک ارسال می کنیم نیز ممکن است کاربران ما تمایلی به دریافت این پیامک ها نداشته باشند؛ در چنین موقعیتی باید نام این افراد در لیست سیاه قرار بگیرد تا زمانی که پیامک انبوه ارسال می کنیم؛ برای آنان دوباره ارسال نشود.

همچنین با توجه به اینکه معمولا این شماره ها در لیست سیاه قرار دارند و این پیامک ها برای لیست سیاه ارسال می شود موظف هستیم که امکان لغو را برای کاربران فعال کنیم.

در نرم افزار هما این امکان فراهم می باشد تا زمان ارسال پیامک، کاربران بتوانند دریافت این پیامک ها را لغو کنند.

برای اضافه کردن افراد به لیست سیاه به صورت دستی و یا به صورت اتوماتیک از طریق ارسال لغو پیامک از سمت کاربران باید مراحل زیر را طی کنیم.

در ابتدا پس از ورود به نرم افزار هما روی گزینه ماژول ها کلیک می کنیم.

 

ماژول ها در نرم افزار هما

 

سپس در زیر مجموعه های ماژول ها روی گزینه لیست سیاه من کلیک می کنیم.

 

لیست سیاه من در ماژول  های نرم افزار هما

 

 

در صفحه جدید دو گزینه پیش روی ما می باشد:

درج شماره در لیست سیاه

تنظیمات لیست سیاه

 

درج شماره در لیست سیاه سیستم پیام رسان

 

درج شماره در لیست سیاه

 

برای درج شماره در لیست سیاه به صورت دستی، روی گزینه درج شماره در لیست سیاه کلیک می کنیم تا وارد صفحه جدیدی مطابق تصویر زیر شویم.

 

آموزش اضافه کردن شماره به لیست سیاه به صورت دستی

 

1- شماره مورد نظر را در این قسمت وارد می کنیم. 

2- برای ثبت این شماره در لیست سیاه روی گزینه ثبت کلیک می کنیم.

3- اگر شماره دیگری نیز می خواهیم به لیست سیاه اضافه کنیم؛ روی گزینه جدید کلیک می کنیم.

4- اگر بخواهیم هم زمان چنین شماره را به لیست سیاه وارد کنیم؛ می توانیم شماره ها را در این قسمت وارد کنیم.

5- برای ثبت گروهی شماره ها، پس از اضافه کردن شماره ها، روی این گزینه کلیک می کنیم.

 

تنظیمات لیست سیاه

 

برای تنظیمات لیست سیاه در صفحه لیست سیاه من روی گزینه تنظیمات لیست سیاه کلیک می کنیم؛ سپس وارد صفحه جدیدی مشابه تصویر زیر می شویم.

 

تنظیمات لیست سیاه در نرم افزار هما

 

1- در این قسمت کلمات لغو کننده ارسال را وارد می کنیم.

2- اگر فردی ارسال را لغو کرده باشد با ارسال این کلمات از لیست سیاه خارج خواهد شد.

3- پیام متناظر درج در لیست سیاه را در این قسمت وارد می کنیم.

4- پیام متناظر حذف از لیست سیاه را در اینجا وارد می کنیم.

 

 برای حذف و اضافه اتوماتیک شماره ها به لیست سیاه باید هر دو تیک موجود در این صفحه را فعال کنیم.