تنخواه در نرم افزار تحت وب هما

خانم احمدی چهارشنبه 1401/01/24

تنخواه در نرم افزار 

تحت وب هُما 

 

 

تعریف تنخواه، تنخواه دار و وظایف آن :

تنخواه عبارت است از وجه معینی که از محل وجوه شرکت بر اساس اعتبارات ابلاغی از طرف مدیر امور مالی یا نماینده وی با تایید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف وی برای انجام برخی هزینه ها در اختیار واحدها یا کارپردازان (ماموران خرید) شرکت یا مامورانی که مجاز به دریافت تنخواه گردان می باشند قرار می گیرد تا به تدریج که هزینه های مربوطه انجام پذیرد و اسناد هزینه را بصورت هفتگی تحویل دهند و مجددا وجه دریافت کنند.

تنخواه دار :
به واحدها یا ماموران خرید (کارپردازان) مستقر در پروژه ها که مجاز به دریافت تنخواه گردان می باشند، اطلاق می شود. واحدهای مجاز با پیشنهاد مدیر امور مالی و تایید مدیرعامل یا قائم مقام وی در شرکت تعیین می گردند.

 

حال باید درنظر داشته باشیم که برای کنترل تنخواه و تنخواه گردانان می توانیم این موارد را در نرم افزار تحت وب هما ثبت کنیم.

برای ثبت تنخواه در نرم افزار هما ابتدا وارد پنل کاربری می شویم.

سپس از منو خزانه روی گزینه تنخواه کلیک می کنیم.

 

تنخواه در نرم افلزار تحت وب هما

 

با کلیک بر روی این گزینه وارد صفحه ای می شویم که در این صفحه روی گزینه تنظیمات تنخواه باید کلیک کنیم.

 

تنظیمات تنخواه در نرم افزار هما

 

در صفحه جدیدی که به آن وارد می شویم از طریق راهنمای نشانه گذاری ها فرم را تکمیل می کنیم.

 

آموزش تنخواه در نرم افزار هما

 

"راهنمای نشانه گذاری ها"

 

1- برای وارد کردن تنخواه این قسمت را روی گزینه رکورد جدید می گذاریم.

2- عنوان تنخواه را مشخص می کنیم.

3- کد تفصیلی را وارد می کنیم.

4- کاربر مورد نظر که قبلا در بخش پرسنل آن را تعریف کرده ایم را انتخاب می کنیم.

5- دسترسی مورد نیاز را انتخاب می کنیم.

6- مبلغ پیش فرض افزایش را انتخاب می کنیم.

7- حداقل موجودی تنخواه را مشخص می کنیم.

8- مبلغی که از تنخواه در روی میتوان خرج کرد را وارد می کنیم.

9- مبلغ حداکثر تراکنش را وارد می کنیم.

10-توضیحات مربوط به این تنخواه را وارد می کنیم.

تیک هر یک از موارد که مورد نیاز میباشد را فعال می کنیم.

سپس روی ذخیره کلیک می کنیم تا تغییرات ذخیره شود.

اگر نیاز است تا تنخواه دیگری نیز وارد کنیم روی گزینه جدید کلیک می کنیم.