دریافت و پرداخت

شکوفه اتفاق دوشنبه 1401/10/19

آموزش ثبت دریافت و پرداخت

نرم افزار جامع هُما 

 

 

در نرم افزار جامع هما زمانی که خرید یا فروشی داریم می توانیم این دریافت و پرداخت ها را در نرم افزار ثبت کنیم.

برای انجام این کار در نرم افزار هما، ابتدا باید وارد پنل کاربری خود شوید؛ سپس از منو خزانه روی گزینه دریافت و پرداخت و سپس زیر مجموعه مرور دریافت و پرداخت کلیک کنیم.

 

درسافت و پرداخت در نرم افزار تحت وب هما

 

پس از ورود به صفحه جدید روی گزینه ثبت دریافت و پرداخت کلیک می کنیم.

 

ثبت دریافت و پرداخت در نرم افزار هما

 

در صفحه جدیدی پیش روی ما باز می شود درابتدا باید مشخص کنیم که میخواهیم ثبت پرداخت و یا ثبت دریافت انجام دهیم.

پس از این که مشخص کردیم که کدام یک از این موارد مورد نظر ما برای ثبت می باشد؛ حال باید نوع پرداخت یا دریافت را مشخص کنیم.

 

کارتخوان - بانک(واریزی)

 

کارتخوان-بانک در نرم افزار هما

 

1- بانک خود را در این قسمت مشخص می کنیم. که این مبلغ به کدام یک از بانک ها واریز شده یا از کدام یک از بانک ها پرداخت داشته ایم.

2- مبلغ پرداخت و یا دریافت را در این قسمت وارد می کنیم.

3- شماره رسید را در این قسمت وارد می کنیم.

4- در این قسمت مشخص می کنیم که این مبلغ بایت کدام یک از این موارد یعنی فاکتور، اشخاص، اقساط، سایر حساب ها می باشد و در پایین این قسمت فاکتور، شخص و غیره را انتخاب می کنیم.

5- پس از انجام این موارد روی گزینه ثبت کلیک می کنیم تا تغییرات اعمال شود و اگر نیاز به وارد کردن مبلغ دریافت یا پرداخت جدید بود روی گزینه جدید کلیک می کنیم.

 

نقد

 

پرداخت نقدی در نرم افزار هما

 

1- روش پرداخت نقدی را انتخاب می کنیم.

2- مبلغ دریافت یا پرداخت نقدی را وارد می کنیم.

3- شماره رسید را در این قسمت وارد می کنیم.

4- در این قسمت مشخص می کنیم که این مبلغ بابت کدام یک از این موارد یعنی فاکتور، اشخاص، اقساط، سایر حساب ها می باشد. و در پایین این قسمت فاکتور، شخص و غیره را انتخاب می کنیم.

5- برای اعمال تغییرات روی گزینه ثبت کلیک می کنیم.

 

چک 

 

پرداخت از طریق چک

 

1- در این قسمت مبلغ را وارد می کنیم.

2- شماره رسید را وارد می کنیم.

3- در این قسمت مشخص می کنیم که این مبلغ بابت کدام یک از این موارد یعنی فاکتور، اشخاص، اقساط، سایر حساب ها می باشد. و در پایین این قسمت فاکتور، شخص و غیره را انتخاب می کنیم.

4- نوع چک را در این قسمت مشخص می کنیم سپس به نسبت نوع چک چه در ثبت دریافت چه در ثبت پرداخت اطلاعات چک را وارد می کنیم.

و پس از ثبت چک حتما در انتها ثبت و منظور را کلیلک کنید. 

5- در نهایت برای اعمال تغییرات روی گزینه ثبت کلیک می کنیم.