ارسال پیام انبوه به کد پستی سراسر کشور

مدیر فنی یکشنبه 1401/01/28

راهنمای ارسال پیام انبوه

ارسال به کد پستی

در نرم افزار پیامدهی هُما 

 

 

زمانی که می خواهیم پیام انبوه ارسال کنیم؛ ممکن است نیاز پیدا کنیم تا این ارسال پیام برای منطقه پستی خاصی ارسال شود.

برای ارسال به مناطق پستی مختلف نیاز است تا کد پستی آن منطقه را بدانیم تا ارسال پیام به آن منطقه خاص ارسال شود.

در این پست با روش پیدا کردن کد پستی مناطق مختلف در نرم افزار هما آشنا خواهیم شد.

در ابتدا پس از ورود به نرم افزار هما، از طریق منو کاربری من، روی گزینه سیستم پیامدهی و سپس سیستم پیامدهی کلیک می کنیم.

 

سیستم پیامدهی نرم افزار هما

 

آموزش سیستم پیامدهی در نرم افزار تحت وب هما

 

توجه داشته باشید که اگر از سیستم پیامدهی نرم افزار تحت وب هما استفاده می کنیم؛ پس از ورود به نرم افزار مستقیم وارد صفحه پیشخوان خواهیم شد.

 

صفحه پیشخوان نرم افزار هما

 

 سپس در صفحه پیشخوان روی گزینه ضمیمه ها کلیک می کنیم.

 

ضمیمه ها در نرم افزار هما

 

در زیر مجموعه های ضمیمه ها می توانیم نقشه های متفاوتی را مشاهده کنیم:

راهنمای کد پستی 

پیش شماره های موبایل های ایران

نقشه تهران 3 رقمی

نقشه تهران 5 رقمی 

نقشه کرج

نقشه اصفهان 

نقشه شیراز

نقشه مشهد 

که با کلیک بر روی هر یک از این گزینه ها می توانیم نقشه مربوطه را مشاهده کنیم.

 

راهنمای کد پستی در نرم افزار هما