مرجع ارسال

خانم احمدی یکشنبه 1400/09/21
با انتخاب مرجع ارسال مشخص می‌کنید که پیامک موردنظر با چه سرشماره‌ای ارسال گردد. این سرشماره باید به شما اختصاص یافته باشد که شماره آن در کادر دوم صفحه‌ی پیشخوان پرتال شما در قسمت کانال‌ها قابل مشاهده است. زمان ارسال انبوه دقت کنید بعد از انتخاب مرجع مورد نظر از منوی کشویی (ارسال با شماره عمومی) را کلیک کرده و شماره‌ی اختصاصی خود را انتخاب نمایید. (این قسمت می‌تونه حذف بشه چون تنظیماتش اوکی شده و اتومات مرجع رو که انتخاب می‌کنیم شماره اختصاصی ظاهر میشه)

با انتخاب مرجع ارسال مشخص می‌کنید که پیامک موردنظر با چه سرشماره‌ای ارسال گردد. این سرشماره باید به شما اختصاص یافته باشد که شماره آن در کادر دوم صفحه‌ی پیشخوان پرتال شما در قسمت کانال‌ها قابل مشاهده است..زمان ارسال انبوه دقت کنید بعد از انتخاب مرجع مورد نظر از منوی کشویی (ارسال با شماره عمومی) را کلیک کرده و شماره‌ی اختصاصی خود را انتخاب نمایید