شارژ تنخواه

خانم احمدی شنبه 1401/01/27

شارژ تنخواه در نرم افزار 

بازرگانی هُما 

 

 

زمانی که ما در نرم افزار بازرگانی هما تنخواه و تنخواه دار را مشخص می کنیم؛ نیاز می باشد تا تنخواه خود را شارژ کنیم.

برای این کار ابتدا باید وارد پنل کاربری خود در نرم افزار هما شویم.

سپس از منو خزانه روی گزینه تنخواه کلیک می کنیم.

 

شارژ تنخواه در نرم افزار هما

 

در صفحه جدیدی که در مقابل خود مشاهده می کنیم، روی گزینه شارژ تنخواه کلیک می کنیم.

 

آموزش شارژ تنخواه در نرم افزار هما

 

در صفحه جدیدی که در مقابل خود مشاهده می کنیم؛ برای شارژ تنخواه، مراحل زیر را طی می کنیم.

 

نحوه شارژ تنخواه در نرم افزار هما

 

1- سند تنخواه را که قبلا وارد کرده ایم را انتخاب می کنیم.

2- تاریخ ثبت سند را مشخص می کنیم.

3- سرفصل را مشخص می کنیم.

4- کاربر را که از قبل مشخص کرده ایم انتخاب می کنیم.

5- از آنجایکه تنخواه مانده بدهکار دارد در قسمت بدهکار سند مبلغی که شارز شده را وارد می کنیم و کلید بعلاوه را می زنیم تا تنخواه ثبت شود 

6- حال باید در ردیف جدید حساب بانک / صندوق ( حسابی که تنخواه را شارژ کردیم )  در قسمت بستانکار سند وارد می کنید و کیلید بعلاوه را می زنیم تا ردیف ثبت گردد

7- پس از اعمال تغییرات، ابتدا موارد را ثبت موقت می کنیم.

8- در آخر روی گزینه بررسی و ثبت موثر کلیک می کنیم.