فعالسازی کد همکاری در فروش

مدیر فنی یکشنبه 1402/04/18

فعالسازی کد همکار در فروش

Affiliate Marketing

همکاری در فروش نرم افزار هما

نرم افزار CMS مدیریت وب سایت و فروشگاه آنلاین هما به زیرسیستم همکاری در فروش با کد معرف مجهز می‌باشد. این سیستم با تعریف افراد مختلف و انتصاب یک کد منحصر به‌فرد به هر شخص قادر است مشتری را در فروشگاه آنلاین ردیابی نموده و پس از ثبت صورتحساب و اتمام خرید علاوه بر مشخص شدن همکار فروش در صورتحساب، تخفیف معرفی نیز در حساب خریدار اعمال خواهد شد. در ادامه به ترتیب مراحل فعالسازی کد همکاری در فروش را مرور خواهیم کرد.

1. تعریف همکار در فروش در قسمت پرسنل: در ابتدا به یک کد پرسنلی جدید نیاز داریم(یا یکی از پرسنل قدیم را برای این منظور در نظر خواهیم گرفت). به راهنمای تعریف پرسنل جدید مراجعه کنید.

2. از قسمت "باشگاه مشتریان < پروموشن < کد تخفیف جدی" اقدام نموده و یک کد جدید تعریف میکنیم. مثلا کد تخفیف LK2P900. دقت کنیم این کد باید فعال و عمومی و نامحدود باشد.

3. به قیمت ویرایش کاربر تعریف شده مراجعه نموده و در قسمت کد پرسنلی، کد تخفیف تعریف شده LK2P900 را وارد نموده و ذخیره می‌کنیم.

4. شناسه کاربر تعریف شده را از روی جدول کاربران برداشته(مثلا عدد 1908121 است) و با آن یک عبارت ساده به شکل زیر می‌سازیم:

AFID=1908121

5. عبارت ساخته شده را به انتهای هر کدام از صفحات محصول اضافه می‌کنیم. مثلا: 

https://homais.com/products/630305/?AFID=1908121

6. و تمام ... هر مشتری با این لینک وارد سایت شود، هنگام خرید مشمول کد تخفیف شده و شرایط همکاری در فروش فعال می‌گردد.