چگونه در نرم افزار پیامدهی لینک هوشمند داینامیک ایجاد کنیم

سارا فرقانی چهارشنبه 1401/03/18

 ارسال هوشمندانه لینک به مخاطبین

 این یک امکان ویژه و حرفه ای در سامانه ارسال پیامک نرم افزار جامع هما است. برای استفاده از این امکان باید دقت داشته باشیم که ایجاد لینک نظیر به نظیر توسط سیستم انجام خواهد شد. برای شروع در نظر بگیرید که لینک اصلی ما مشابه این باشد: https://www.Homais.com/Landers/Summer در صورتی که کمپین ما به ایجاد هوشمندانه لینک مجهز نباشد، تمام مخاطبین از طریق لینک کوتاه شده ای مشابه Http://Rele.ir/xyz به آدرس مورد نظر هدایت خواهند شد. اما اگر گزینه لینک هوشمند را فعال کنیم هر مخاطب لینک منحصر به فرد خود را دریافت می نماید که با کلیک بر روی آن سیستم قادر است گزارش دهد که دقیقا کدام مخاطب در چه زمانی از آدرس اصلی بازدید کرده است.