ساخت لینک کوتاه هوشمند

مدیر فنی یکشنبه 1401/01/28

آموزش ساخت لینک هوشمند 

در نرم افزار تحت وب هُما 

 

 

برای همه ی ما پیش آمده است که بخواهیم یک لینک در پیامک خود برای دیگران ارسال کنیم؛ اما با توجه به بلند بودن لینک از ارسال آن صرف نظر کرده ایم و یا پس از ارسال به دلیل تعداد زیاد کارکتر های لینک، آن لینک به صورت درست برای دیگران ارسال نشده است.

برای حل این مشکل در نرم افزار هما می توانیم از لینک هوشمند استفاده کنیم تا لینک را کوتاه تر کنیم که بتوانیم آن را در پیامک ارسال کنیم.

برای انجام این کار، ابتدا وارد پنل کاربری خود در نرم افزار هما می شویم.

سپس در صفحه اصلی روی گزینه ماژول ها کلیک می کنیم.

 

آموزش ارسال لینک هوشمند در نرم فزار هما

 

سپس روی گزینه لینک های هوشمند کلیک می کنیم.

 

نحوه ارسال لینک هوشمند در نرم افزار هما

 

پس از گلیک بر روی این گزینه وارد صفحه جدیدی می شویم.

در این صفحه روی گزینه لینک جدید کلیک می کنیم.

 

ارسال لینک جدید در نرم افزار هما

 

پس از کلیک بر روی این گزینه وارد صفحه جدیدی مشابه تصویر زیر می شویم.

 

ساخت لینک جدید در نرم افزار هما

 

1- لینک مورد نظر را در این قسمت وارد می کنیم.

2- روی گزینه ایجاد شود کلیک می کنیم تا لینک کوتاه برای ما ساخته شود.

 

سپس در قسمت مشخص شده لینک جدید برای ما ایجاد می شود و می توانیم این لینک را در پیامک خود ارسال کنیم.

 

ایجاد لینک جدید در نرم افزار هما