صورت سود و زیان

شکوفه اتفاق سه‌شنبه 1401/09/22

اصول و تهیه گزارش سود و زیان 

نرم افزار جامع هما

 

از مهمترین گزارشهای هر نرم افزار حسابداری، تهیه گزارش صورت مالی یک بنگاه اقتصادی می باشد.

گزارش سود و زیان از برجسته ترین و مهمترین گزارشهای صورت مالی می باشد.

همواره تهیه و تحلیل،  گزارش صورت سود و زیان مشکلات زیادی را برای صاحبان سرمایه به همراه داشته است؛ از مهمترین ویژگی های هر نرم افزار مالی این است که با توجه به عملیات ثبت شده دوره مالی ( یکساله ٬شش ماهه٬ سه ماهه٬ و حتی یکماهه) اطلاعات و خروجی های مناسبی در اختیار کاربر قراردهد.

گزارش سود و زیان میزان درآمدها و هزینه ها وهمچنین سود و زیان انتهای دوره را که حاصل  فعالیتهای عملیاتی وغیرعملیاتی هستند گزارش می دهد. صورت سود و زیان را هم  صورت درآمدها و هم صورت هزینه ها می شناسند.

برای تهیه گزارش سود و زیان از وقتی که درآمدها تحقق می یابند ( درآمدها از محل فروش کالا و خدمات بدست می آید ) شناسایی می شود. هزینه ها هروقت که پرداخت شده باشد و یا شناسایی شده باشد؛ چه هزینه های گذشته و چه هزینه های آینده ( درهربنگاه اقتصادی هزینه هایی که برای تهیه کالا و خدمات صرف شده باشد را در صورت سود و زیان می آوریم ). در واقع صورت سود و زیان خلاصه ای از هزینه ها و درآمدهای بدست آمده از فعالیتهای بنگاه و همچنین سود و زیان خالص در طول دوره مالی را نشان می دهد.

برای اینکه سود و زیان ناخالص بنگاه اقتصادی را محاسبه کنیم؛ هزینه های غیر عملیاتی را از فروش/درآمد کسرکرده وعددی که بدست میآید سود یا زیان شرکت در دوره مورد نظر را نمایش می دهد.

اگر درآمد بیشترازهزینه ها باشد شرکت در دوره مالی مورد نظر سود کرده و اگر هزینه ها بیشتراز درآمد بود بدین معناست که بنگاه اقتصادی با زیان روبرو شده است.

 

(هزینه های دوره های مالی )- میزان درآمدهای دوره مالی= سود دوره مالی

(درآمدهای دوره مالی)- میزان هزینه های دوره مالی = زیان دوره مالی

 

گزارش صود وزیان  نرم افزار جامع هما

 

 

درآمدها در گزارش سود و زیان:

1- درآمد حاصل از فروش محصولات وارائه خدمات.

2-درآمد حاصل از فروش دارایی های بنگاه اقتصادی( مثل: ماشین آلات، تجهیزات و.....)

3- درآمد حاصل از منافع اقتصادی شرکت به دیگران( به عنوان مثال اجاره دادن ماشین آلات،اجاره دادن بخشی از ساختمان)

4-در آمد حاصل ازسود سرمایه گذاری در بانکها و بورس.

هزینه ها در گزارش سود و زیان:

1-هزینه حقوق: هزینه های که بابت حقوق و دستمزد پرسنل بنگاه اقتصادی پرداخت می شود.

2-هزینه توزیع و فروش: هزینه هایی که برای تولید و فروش محصولات به فروش رسیده صرف می شود.

3-هزینه استهلاک: هزینه هایی که برای استهلاک ساختمان و ماشین آلات موجود در بنگاه در نظر گرفته می شود.

 

هدف از تهیه گزارش سود و زیان چیست؟

 

هدف از تهیه  گزارش سود و زیان ارائه  یک گزارش از فعالیتهای اقتصادی یک بنگاه اقتصادی، به صاحبان سرمایه و تحلیلگران اقتصادی مورد نظر برای مشخص شدن میزان سودآوری فعالیتهای بنگاه می باشد.

میزان با استفاده از این گزارش سود و زیان می توانند دید دقیق تری از اتقاقات که داخل بنگاه اقتصادی آنها می افتد کسب نموده و فعالیتهای خود را با میزان رشد و همچنین رقبای خود مقایسته کنند. گزارش سود و زیان کمک بزرگی به مدیران بنگاههای اقتصادی برای گرفتن تصمیمات جدید با رویکرد بهتردر جهت افزایش تولید کالا و ارائه خدمات، بهبود کیفیت کالا، گسترش محیط بنگاه اقتصادی، و حتی حذف بخشی از خط تولید و.... به افزایش کارایی خود نسبت به دوره های مالی بعد برنامه ریزی دقیق تری برای افزایش سود و کاهش هزینه داشته باشند.

با تهیه گزارش سود و زیان مدیران و تحلیگران اقتصادی می توانند حاشیه سود را محاسبه کنند. به عبارتی حاشیه سود، نشان دهنده توانایی یک بنگاه اقتصادی در کنترل هزینه هاست. برای محاسبه حاشیه سود ( سود تقسیم بر فروش خالص ) حاشیه سود به دست می آید.

هرچه عدد بدست آمده  این  فرمول بیشتر باشد، به معنای سود دهی آن بنگاه اقتصادی در کاهش و کنترل هزینه ها بیشتر بوده و هر چه عدد کمتری بدست آید به معنی توانایی بنگاه در کاهش هزینه ها بسیار کم بوده است.

 

 

سود نرم افزار تحت وب هما

 

 

برای گزارش صورت سود و زیان  در نرم افزار هما، ابتدا وارد پیشخوان اصلی هما شده ، سپس از منو حسابداری، روی گزینه صورتهای مالی و سپس سود و زیان  کلیک نمایید.

 

 

سود وزیان نرم افزار تحت وب هما

 

 

 

سود وزیان نرم افزار تحت وب هما

 

گزارش سود و زیان در نرم افزار هما این امکان را برای فراهم کرده است که به سهولت به این گزارش دسترسی داشته باشید و بتوانید گزاش جامع و کامل را به مدیران و تحلیلگران بنگاه اقتصادی ارائه دهید.

در این گزارش  با کمی دقت و آشنایی به حسابداری می توانیم گزارش دقیق و جامعی تهیه کنید، کافیست که هزینه ها و درآمدها را به درستی شناسایی کرده و ثبت کنیم.

 

فرض را بر این می گذاریم که کلیه سندهای حسابداری مربوط به گزارش سود و زیان ( درآمد/فروش، هزینه های عملیاتی، هزینه های غیر عملیاتی، خرید ) ثبت شده است.

در ابتدا خلاصه وضعیت صورت سود و زیان را ملاحظه می کنیم. در این قسمت، درنگاه اول به طور خلاصه ازوضعیت ( درآمدها،هزینه ،سود و زیان عملیاتی) بنگاه اقتصادی دردوره مالی معین روبرو می شویم.

 

خلاصه وضعیت سود وزیان  نرم افزار تحت وب هما

 

در این قسمت از گزارش سود و زیان این امکان  فراهم شده تا بتوانیم فراید درآمد وهزینه های ( صورت سود و زیان) خود را بر روی صورت نمودار به تفکیک ماه مشاهده و مقایسته کنید( ازاهمیت مقایسه دوره های مالی در بالا به طور کامل شرح داده شده ).

 

نمودار خلاصه سود وزیان نرم افزار تحت وب هما