پیامک (یک‌عدد)

معرفی و ویژگی‌های پیامک

تعرفه ارسال یک صفحه پیامک فارسی از 89 تا 99 تومان متغیر است. این مبلغ نهایی با احتساب 30 ریال درآمد دولت و ضریب ارسال ایرانسل و همراه اول می‌باشد. لذا تنها مالیات ارزش افزودن در هنگام خرید به این مبلغ اضافه خواهد شد.

قیمت مصرف‌کننده
۹۹ تومان