ماژول اتوماسیون داخلی و اداری (یک‌ماه)

معرفی و ویژگی‌های ماژول اتوماسیون داخلی و اداری

امکانات این ماژول جهت تنظیم و ارتقاء کیفیت فرایندهای داخلی مجموعه و سازمان شما طراحی شده است. کارتابل شخصی، گردش کار و تاییدیه های داخلی سازمان از جمله موارد قابل انجام این ماژول کاربردی است. این ماژول بر روی نسخه بازرگانی هُما فعال خواهد شد، به عبارتی لازم است حتما نسخه بازرگانی(حسابداری و فروش) را در اختیار داشته باشیم. از اینرو ضروریست توضیحات تکمیلی کارشناسان فنی را قبل از خرید، مد نظر قرار بدهیم.

قیمت مصرف‌کننده
۱۵۰,۰۰۰ تومان
این ماژول بر روی نسخه بازرگانی هُما فعال خواهد شد، به عبارتی لازم است حتما نسخه بازرگانی را در اختیار داشته باشیم. از اینرو ضروریست توضیحات تکمیلی کارشناسان فنی را قبل از خرید، مد نظر قرار بدهیم.