درخواست خدماتی سازی پنل پیامدهی

کاربر گرامی لطفا پیش از ثبت درخواست، موارد ذیل را با دقت مطالعه نمایید:

۱. تکمیل این فرم به منزله قبول شرایط عمومی ارسال پیام‌های اطلاع رسانی به لیست سیاه مخابرات و تبعات این امر خواهد بود.

۲. درج نمونه پیام متقاضی در تکمیل این فرم ضروریست.

۳. پس از تکمیل فرم درخواست، در صورت لزوم کارشناس مربوطه جهت تکمیل مدارک با متقاضی تماس حاصل خواهد نمود.

۴. مراحل فعالسازی ممکن است تا یک هفته زمانبر باشد.


آدرس دقیق


نوع‌ و شرح درخواست


نوع درخواست شما جهت ارسال مدارک(درصورت لزوم)