دانشنامه نرم افزار هما

ردیف عنوانِ مطلب بروزرسانی مشاهده
معرفی باشگاه مشتریان 1401/10/19 📖 مـطالـعه
بارگذاری اطلاعات کالاها از طریق فایل اکسل 1401/07/16 📖 مـطالـعه
تعریف مقیاس کالا 1401/09/22 📖 مـطالـعه
قیمت گذاری چندسطحی در شعب مختلف 1401/01/28 📖 مـطالـعه
چاپ بارکد کالا 1401/01/28 📖 مـطالـعه
بارگذاری اطلاعات مشتریان از طریق فایل اکسل 1401/01/28 📖 مـطالـعه
دسته بندی اشخاص و طرف حساب 1401/01/28 📖 مـطالـعه
CMS مدیریت محتوا 1401/01/28 📖 مـطالـعه
صدور فاکتور فروش 1401/09/22 📖 مـطالـعه
خصوصیات و فیلترها، تعریف رنگ، سایز، طرح، مدل 1401/07/18 📖 مـطالـعه
صدور فاکتور خرید 1401/01/28 📖 مـطالـعه
تعریف کالا و خدمات 1401/01/28 📖 مـطالـعه
بارگذاری کالا از طریق فایل اکسل 1401/01/28 📖 مـطالـعه
دسته بندی کالا و خدمات 1401/01/28 📖 مـطالـعه
تعریف انبار 1401/07/17 📖 مـطالـعه
تعریف طرف حساب و مشتری 1401/01/28 📖 مـطالـعه