دانشنامه نرم افزار هما

ردیف عنوانِ مطلب بروزرسانی مشاهده
راهنمای فنی دریافت درگاه پرداخت اینترنتی 1401/03/05 📖 مـطالـعه
راهنمای کامل وب سرویس نرم افزار هما 1400/11/14 📖 مـطالـعه
تنظیمات DNS نرم افزار هما 1401/01/10 📖 مـطالـعه