آرشیو نمودن پیام

سارا فرقانی پنج‌شنبه 1401/07/07

برای آرشیو کردن پیام خود در قسمت ماژول ها ، اولین گزینه یعنی آرشیو پیام ها را انتخاب میکنیم. روی دسته‌ بندی پیام ها کلیک می کنیم و عنوان رده‌ بندی را مشخص کرده ذخیره را می زنیم.

 

آموزش آرشیو کردن پیام

ثبت پیام جدید در آرشیو

نحوه آرشیو نمودن پیام

.ثبت پیام جدید را کلیک کرده و رده ‌بندی را انتخاب می کنیم عنوان به پیام می دهیم و متن پیامک خود را داخل کادر نوشته گزینه ذخیره را می زنیم