خرید سرشماره اختصاصی

سارا فرقانی شنبه 1401/07/16

 خرید سرشماره اختصاصی

برای خرید سر‌شماره‌ی اختصاصی در صفحه پیشخوان روی خرید شماره جدید (باکس دوم که در آن مراجع قابل رؤیت هستند) کلیک می‌کنیم صفحه‌ی شماره‌ها باز می‌شود.

آموزش خرید سرشماره اختصاصی در نرم افزار هما

روی شماره جدید کلیک کرده و مرجع مورد نظر را انتخاب میکنیم (مرجع 5000 یا 3000) در کادر دوم داخل کادر شماره یک علامت "خط فاصله" تایپ میکنیم شماره ‌های آزاد نشان داده میشود و هرکدام را که مایل بودید می توانید انتخاب کنید.

نحوه خرید سرشماره اختصاصی

گزینه آبی رنگ استعلام را میزنیم مبلغ آن قابل مشاهده است هنگامی که گزینه ثبت شود را بزنیم آن شماره از آن ما خواهد شد و مبلغ آن از شارژ پرتال ما کسر خواهد شد.