خرید سرشماره اختصاصی

خانم احمدی سه‌شنبه 1401/01/23
برای خرید سر شماره اختصاصی در صفحه پیشخوان دومین باکس مراجع نوشته شده‌ اند روی چرخ دنده مدیریت شماره ها کلیک میکنیم صفحه ای باز می شود. روی شماره جدید کلیک کرده و مرجع مورد نظر را انتخاب میکنیم مرجع 5000 یا 3000 در کادر دوم داخل کادر شماره یک علامت خط فاصله تایپ میکنیم شماره ‌های آزاد نشان داده میشود که هرکدام که خواستیم کلیک کرده و گزینه آبی رنگ استعلام را میزنیم مبلغ آن قابل مشاهده است هنگامی که گزینه ثبت شود را بزنیم آن شماره از آن ما خواهد شد و مبلغ آن از شارژ پرتال ما کسر خواهد شد.

 خرید سرشماره اختصاصی

 :فایل صوتی خرید سرشماره اختصاصی

برای خرید سر‌شماره‌ی اختصاصی در صفحه پیشخوان روی خرید شماره جدید (باکس دوم که در آن مراجع قابل رؤیت هستند) کلیک می‌کنیم صفحه‌ی شماره‌ها باز می‌شود.

آموزش خرید سرشماره اختصاصی در نرم افزار هما

روی شماره جدید کلیک کرده و مرجع مورد نظر را انتخاب میکنیم (مرجع 5000 یا 3000) در کادر دوم داخل کادر شماره یک علامت "خط فاصله" تایپ میکنیم شماره ‌های آزاد نشان داده میشود و هرکدام را که مایل بودید می توانید انتخاب کنید.

نحوه خرید سرشماره اختصاصی

گزینه آبی رنگ استعلام را میزنیم مبلغ آن قابل مشاهده است هنگامی که گزینه ثبت شود را بزنیم آن شماره از آن ما خواهد شد و مبلغ آن از شارژ پرتال ما کسر خواهد شد.