تعریف مقیاس کالا

شکوفه اتفاق سه‌شنبه 1401/09/22

تعریف مقیاس کالا در نرم افزار جامع هُما 

 

 

 

زمانی که در نرم افزار هما می خواهیم یک کالای جدید ایجاد کنیم؛ باید برای آن یک مقیاس مشخص کنیم. حال برای اضافه کردن مقیاس مورد نیاز کافی است مراحل زیر را طی کنیم.

ابتدا وارد پیشخوان اصلی هما شده و سپس  تعاریف بازرگانی و روی  لیست کالاها - خدمات کلیک می کنید.

 

لیست کالاها و خمات در نرم افزار هما

 

تعاریف بازرگانی در نرم افزار هما

 

در صفحه جدید روی گزینه تنظیمات  و سپس روی گزینه مقیاس ها کلیک نمایید.

 

مقیاس ها در نرم افزار هما

 

پس از کلیک بر روی گزینه مقیاس ها وارد صفحه جدیدی می شویم؛ در این صفحه می توانیم مقیاس مورد نظر خود را تنظیم کنیم.

 

تنظیمات مقیاس ها در نرم افزار تحت وب هما

 

1- گزینه مقیاس های اصلی را روی رکورد جدید می گذاریم تا مقیاس جدید را ثبت کنید.

2- عنوان مورد نظر برای مقیاس را در این قسمت وارد می کنید.

3- در این قسمت رده بندی مقیاس را مشخص می کنیم که برای مثال در دره بندی وزن یا مساحت یا ... قرار می گیرد.

4- ضریب تبدیل را وارد می کنید .

سپس بر روی گزینه ذخیره کلیک می کنید تا مقیاس جدید ثبت گردد؛ بعد از آن اگر نیاز به ثبت مقیاس دیگری نیز بود؛ می توانیم روی گزینه جدید کلیک کنید تا مقیاس جدید خود را اضافه کنید.