تعریف مقیاس کالا

خانم اتفاق چهارشنبه 1401/09/16

تعریف مقیاس کالا در نرم افزار جامع هُما 

 

 

 

زمانی که در نرم افزار هما می خواهیم یک کالای جدید ایجاد کنیم؛ باید برای آن یک مقیاس مشخص کنیم. حال برای اضافه کردن مقیاس مورد نیاز کافی است مراحل زیر را طی کنیم.

پس از این که وارد نرم افزار شدیم؛ از منوی کاربری من، روی گزینه تعاریف بازرگانی و سپس زیر مجموعه لیست کالاها - خدمات کلیک می کنیم.

 

لیست کالاها و خمات در نرم افزار هما

 

تعاریف بازرگانی در نرم افزار هما

 

در صفحه جدید روی گزینه تنظیمات  و سپس روی گزینه مقیاس ها کلیک می کنیم.

 

مقیاس ها در نرم افزار هما

 

پس از کلیک بر روی گزینه مقیاس ها وارد صفحه جدیدی می شویم؛ در این صفحه می توانیم مقیاس مورد نظر خود را تنظیم کنیم.

 

تنظیمات مقیاس ها در نرم افزار تحت وب هما

 

1- گزینه مقیاس های اصلی را روی رکورد جدید می گذاریم تا مقیاس جدید را ثبت کنیم.

2- عنوان مورد نظر برای مقیاس را در این قسمت وارد می کنیم.

3- در این قسمت رده بندی مقیاس را مشخص می کنیم که برای مثال در دره بندی وزن یا مساحت یا ... قرار می گیرد.

4- ضریب تبدیل را وارد می کنیم .

سپس بر روی گزینه ذخیره کلیک می کنیم تا مقیاس جدید ما ثبت گردد؛ بعد از آن اگر نیاز به ثبت مقیاس دیگری نیز بود؛ می توانیم روی گزینه جدید کلیک کنیم تا مقیاس جدید خود را اضافه کنیم.