CMS مدیریت محتوا

مدیر فنی یکشنبه 1401/01/28

CMS مدیریت محتوا

در نرم افزار تحت وب هما 

 

 

اگر از کاربران نرم افزار بازرگانی هما می باشید و یا سایت خود را از شرکت شهر نوین تهیه کرده اید؛ برای تولید محتوا سایت خود نیز می توانید از نرم افزار هما استفاده کنید.

در صورتی که سایت خود را از شرکت شهر نوین تهیه کرده اید برای تولید محتوا سایت می توانید از CMS مدیریت محتوا استفاده کنید؛ اما اگر نرم افزار بازرگانی هما را دارید؛ برای بارگذاری مواردی که نیاز است کارمندان و پرسنل شما بدانند؛ مانند قوانین شرکت یا آموزش های مربوط به نرم افزارهای مورد نیاز دیگر شما می توانید از CMS مدیریت محتوا استفاده کنید.

برای این مورد پس از ورود به نرم افزار هما از قسمت کاربری من، روی گزینه cms مدیریت محتوا کلیک کنید.

 

مدیریت محتوا در نرم افزار هما

 

پس از ورود به صفحه بعد، روی گزینه محتوای کامل کلیک کنید.

 

آموزش تولید محتوا در نرم افزار هما

 

در صفحه محتوای کامل، برای بارگذاری محتوای جدید روی گزینه جدید کلیک کنید.

 

ایجاد یک محتوا جدید در نرم افزار هما

 

در این صفحه شما یک تدوین گر متن (text editor) در اختیار دارید که به وسیله آن می توانید محتوای خود را کامل کرده و در سایت بارگذاری کنید.
 

پس از کلیک بر روی گزینه جدید وارد صفحه ای مشابه تصویر زیر خواهیم شد.

 

ویرایش کننده متن نرم افزار هما

 

1- در این قسمت می توانیم محتوای خود را بارگذاری کنیم.

2- با کلیک بر روی این گزینه می توانیم متن پیش نمایش متن وارد شده را بازنگری کنیم.

3- پس از کلیک بر روی این گزینه وارد صفحه ای می شویم که مربوط به فعال کردن متن در سایت و موارد مربوط به سئو می باشد که جلوتر به آن می پردازیم.

4- در قسمت مدیریت فایل می توانیم تصاویر و فایل های مربوط به مقاله ای که در حال نوشتن آن هستیم بارگذاری کنیم.

5- با استفاده از این گزینه می توپانیم متن را کپی کنیم.

6- اگر نیاز به حذف این مقاله باشد از این گزینه استفاده می کنیم.

7- پس از ذخیره کردن مقاله با کلیک بر روی این گزینه پایان ویرایش را اعلام می کنیم که اگر نیاز است که فرد دیگری نیز این متن را بتواند ویرایش کند؛ به آ دسترسی داشته باشد؛ زیرا اگر پایان ویرایش را اعلام نکنیم فرد دیگری نمی تواند وارد این مقاله شده و مقاله را ویرایش کند.

8- با کلیک بر روی این گزینه نیز، مقاله خود را ذخیره می کنیم.

9- در این قسمت عنوان مقاله خود را وارد می کنیم.

10- رده بندی که از قبل مشخص کرده ایم را برای این مقاله انتخاب می کنیم.

سپس برای کامل کردن متن مقاله می توانیم از ابزارهای موجود در این صفحه استفاده کنیم.

برای آموزش استفاده از این ابزارها به زودی ویدئو کاملی در همین مقاله قرار خواهد گرفت تا بتوانیم از آموزش آن استفاده کنیم.