دانشنامه نرم افزار هما

ردیف عنوانِ مطلب بروزرسانی مشاهده
اتوماسیون بازاریابی و سناریوی تبلیغاتی 1402/05/08 📖 مـطالـعه
ارسال پیام به صورت تکی 1401/11/19 📖 مـطالـعه
ارسال پیامک به صورت انبوه 1401/11/19 📖 مـطالـعه
نحوه افزایش اعتبار 1401/11/19 📖 مـطالـعه
ماژول پاسخگوی اتوماتیک پیامکی 1402/05/03 📖 مـطالـعه
نحوه افزودن شماره جدید به بانک ‌های من 1401/11/19 📖 مـطالـعه
بارگذاری اطلاعات دفتر تلفن از طریق فایل اکسل 1401/11/19 📖 مـطالـعه
افزودن شماره به لیست سیاه 1401/11/19 📖 مـطالـعه
ارسال نظیر به نظیر 1401/11/19 📖 مـطالـعه
نحوه ثبت تاریخ تولد و ازدواج و ارسال خودکار پیام تبریک در نرم افزار پیامدهی 1401/11/19 📖 مـطالـعه
ارسال پیام تکی زمانبندی شده 1401/06/28 📖 مـطالـعه
امکانات کمپین ارسال SMS 1401/01/28 📖 مـطالـعه
حذف شماره از بانک های من 1401/01/28 📖 مـطالـعه
حذف بانک شماره 1401/01/28 📖 مـطالـعه
ساخت لینک کوتاه هوشمند 1401/01/28 📖 مـطالـعه
دریافت اکسل خروجی شماره های لیست سیاه 1401/07/18 📖 مـطالـعه
ارسال پیام انبوه به کد پستی سراسر کشور 1401/01/28 📖 مـطالـعه
تعداد تکرار در ماژول منشی 1400/09/21 📖 مـطالـعه
ارسال انبوه ویژه 1401/03/18 📖 مـطالـعه
ماژول استعلام 1401/07/09 📖 مـطالـعه
انتخاب ساعت ارسال انبوه زمانبندی شده 1400/09/21 📖 مـطالـعه
انتخاب دقیقه ارسال انبوه زمانبندی شده 1400/09/21 📖 مـطالـعه
انتخاب روز ارسال انبوه زمانبندی شده 1400/09/21 📖 مـطالـعه
مرجع ارسال 1400/09/21 📖 مـطالـعه
چگونه در نرم افزار پیامدهی لینک هوشمند داینامیک ایجاد کنیم 1401/03/18 📖 مـطالـعه
درج عنوان برنامه و تعداد ارسال زمان تدوین برنامه ارسال انبوه 1400/09/21 📖 مـطالـعه
فیلتر کدپستی 1401/03/18 📖 مـطالـعه
فیلتر پیش شماره 1401/06/28 📖 مـطالـعه
تنظیم سرعت ارسال پیامک زمان ارسال انبوه 1400/09/21 📖 مـطالـعه
آرشیو نمودن پیام 1401/07/07 📖 مـطالـعه
خرید سرشماره اختصاصی 1401/07/16 📖 مـطالـعه
نمونه کد وب سرویس پیامدهی نرم‌افزار هما 1401/11/19 📖 مـطالـعه