بارگذاری اطلاعات کالاها از طریق فایل اکسل

سارا فرقانی شنبه 1401/07/16

بارگذاری اطلاعات کالاها از طریق فایل اکسل

در نرم افزار تحت وب هما

 

 

زمانی که بخواهیم چند محصول در نرم افزار هما وارد کنیم؛ می توانیم این اطلاعات را یا به صورت تکی یا از طریق فایل اکسل به صورت گروهی وارد کنیم.

برای بارگذاری اطلاعات از طریق فایل اکسل در ابتدا باید فایل اکسل نمونه را دانلود کنیم و اطلاعات این فایل را کامل کنیم؛ سپس فایل اکسل کامل شده را بارگذاری کنیم.

برای شروع این پروسه در ابتدا از منو بازرگانی روی گزینه تعاریف بازرگانی و سپس روی گزینه لیست کالاها - خدمات کلیک می کنیم. 

 

تعاریف بازرگانی در نرم افزار هما

 

تعاریف بازرگانی و لیست کالاها خدمات در نرم افزار تحت وب هما

 

پس از ورود به صفحه جدید روی گزینه بارگذاری اطلاعات از فایل کلیک می کنیم.

 

بارگذاری اطلاعات از طریق فایل اکسل در نرم فزار هما

 

در این صفحه پس از انتخاب رده بندی و مقیاس، نمونه فایل اکسل را دانلود می کنیم و اطلاعات کالاها را در این فایل وارد می کنیم.

 

بارگذاری اطلاعات از طریق فایل اکسل در نرم افزار تحت وب هما

 

1- رده بندی مورد نظر خود که از قبل تعریف کرده ایم را انتخاب می کنیم.

2- مقیاس مورد نظر خود برای این کالاها را مشخص می کنیم.

3- در این مرحله، از این قسمت فایل اکسل نمونه را دانلود می کنیم که فایلی مشابه تصویر زیر می باشد.

 

نمونه فایل اکسل در نرم افزار تحت وب هما

 

4- پس از کامل کردن فایل اکسل، فایل مورد نظر را از این قسمت پیدا کرده، انتخاب و بارگذاری می کنیم.

5- برای این اطلاعات از طریق فایل اکسل مورد نظر روی گزینه درج اطلاعات از فایل اکسل کلیک می کنیم.

با انجام این مراحل کالاهای مورد نظر ما از طریق فایل اکسل بارگذاری می شود.