دانشنامه نرم افزار هما

ردیف عنوانِ مطلب بروزرسانی مشاهده
مدیریت دسترسی کاربران 1401/09/29 📖 مـطالـعه
تعریف کاربر و پرسنل جدید 1401/09/29 📖 مـطالـعه
چگونگی استقرار و آموزش وب سایت 1401/08/23 📖 مـطالـعه
فرایند آموزش نرم افزار بازرگانی 1401/01/27 📖 مـطالـعه
تنظیمات من 1401/09/16 📖 مـطالـعه
ارسال تیکت در نرم افزار پیام رسان 1401/01/26 📖 مـطالـعه
دریافت پاسخ تیکت در نرم افزار بازرگانی هما 1401/01/25 📖 مـطالـعه
ارسال تیکت در نرم افزار بازرگانی هما 1401/01/24 📖 مـطالـعه
قوانین اشتراک و اکانت کاربری نرم افزار هُما 1401/01/20 📖 مـطالـعه
دسترسی آزمایشی رایگان 1401/01/28 📖 مـطالـعه
افزایش اعتبار و شارژ کیف پول 1401/01/28 📖 مـطالـعه
گزارش گردش و مانده اعتبارات 1401/01/28 📖 مـطالـعه
مدیریت کاربران و پرسنل 1401/01/28 📖 مـطالـعه
ارتقاء نرم افزار هما به نسخه های کاملتر 1401/01/28 📖 مـطالـعه
شارژ و تمدید اکانت کاربر 1401/09/22 📖 مـطالـعه